Rak żołądka

Terminologia
Rak żołądka (łac. carcinoma ventriculi, ang. gastric cancer, stomach cancer) – pierwotny nowotwór złośliwy żołądka wywodzący się z nabłonka pokrywającego błonę śluzową żołądka.
 
Rozpoznanie
·         przewlekłe bóle brzucha, zwłaszcza o stałym charakterze, zlokalizowane w nadbrzuszu, nasilające się po posiłku a zmniejszające się na czczo, nieustępujące po lekach zobojętniających sok żołądkowy
·         nudności i wymioty
·         brak apetytu (szczególnie niechęć do jedzenia mięsa) i utrata masy ciała
·         pojawienie się uczucia sytości wkrótce po rozpoczęciu jedzenia
·         objawy związane z niedokrwistością
·         dysfagia
·         czarny stolec
·         stan podgorączkowy
·         zespoły paraneoplastyczne, np. acanthosis nigricans
·         ewentualnie wyczuwalny guz w nadbrzuszu (późny objaw)
·         powiększona wątroba, puchlina brzuszna
·         objaw Troisiera (powiększony węzeł Virchowa)
 
Diagnostyka i leczenie
Szansą na wyleczenie jest radykalne wycięcie nowotworu wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi. Nawet w przypadku zmian, które wydają się być nieoperacyjne, powinno się rozważyć jednak leczenie operacyjne, gdyż ułatwia ono leczenie paliatywne ale również zmniejsza ryzyko wystąpienia niedrożności przewodu pokarmowego, czy masywnego krwawienia.
·         leczenie chirurgiczne
gastrektomia subtotalna czyli prawie całkowite wycięcie żołądka z następowym zespoleniem żołądkowo-dwunastniczym lub żołądkowo-jelitowym oraz wycięciem sieci większej i sieci mniejszej. W niektórych przypadkach konieczne jest też usunięcie śledziony i ogona trzustki.
gastrektomia totalna czyli całkowite wycięcie żołądka
·         chemioterapia ma ograniczoną wartość i jest stosowana tylko w celu poprawy długości lub jakości życia. Stosuje się wiele metod chemioterapii, zwykle w oparciu o wiele leków
fluorouracyl (jedyny stosowany w monoterapii)
fluorouracyl i leukoworyna
fluorouracyl i doksorubicyna i metotreksat
fluorouracyl i doksorubicyna i mitomycyna
fluorouracyl i etopozyd i cisplatyna
fluorouracyl i etopozyd iepirubicyna
·         radioterapia jest stosowna jedynie jako metoda paliatywna, mogąca zmniejszyć dolegliwości bólowe
 
Powikłania
Czynniki genetyczne 
·         występowanie raka żołądka u członków rodziny (dziedziczny rak żołądka, HDGC, mutacja genu E-kadheryny)
·         posiadanie grupy krwi A
 
 Czynniki żywieniowe i związane ze stylem życia 
·         przynależność etniczna: Japończycy, Chilijczycy, Kostarykanie, Chińczycy, Islandczycy (w przypadku emigracji do krajów o niskim ryzyku zachorowania, ryzyko rozwoju choroby zmniejsza się dopiero u dzieci)
·         dieta obfitująca w pokarmy wędzone, marynowane, solone (bogata w azotany i azotyny)
·         niskie spożycie warzyw i owoców (niedostateczna podaż witaminy C)
·         palenie tytoniu (1,5-2-krotny wzrost ryzyka zachorowania)
 
 Choroby (stany przedrakowe) 
·         niedokwaśność soku żołądkowego
·         zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka (związane z infekcją Helicobacter pylori)
·         niedokrwistość Addisona-Biermera
·         stan po resekcji żołądka (rak może się rozwinąć po 15-20 latach od operacji)
·         przełyk Barretta
·         polipowatość rodzinna (progresja polipów w kierunku nowotworów -20%)
·         choroba Ménétriera (10% przypadków)
·         infekcja wirusem Epsteina-Barr
 

Źródło: Wikipedia, GNU FDL, Autorzy

Piśmiennictwo

1.  Goseki N, Takizawa T, Koike M. Differences in the mode of the extension of gastric cancer classified by histological type: new histological classification of gastric carcinoma. Gut. 33, 5, 606-612. 1992. PMID 1377153.
2.  Martin IG, Dixon MF, Sue-Ling H, Axon AT, Johnston D. Goseki histological grading of gastric cancer is an important predictor of outcome. Gut. 35, 6, 758-63. 1994. PMID 8020800.

Bibliografia

1.  V. Kumar, R. Cotrani, S. Robbins Patologia Robbinsa Urban&Partner 2005 ISBN 978-83-89581-92-1.
2.  Włodzimierz Januszewicz, Franciszek Kokot (red.) Interna Tom I - III. PZWL 2005 ISBN 83-200-3249-0.
3.  Gerd Herold (red.) Medycyna wewnętrzna. Repetytorium dla studentów i lekarzy wyd. IV PZWL 2005 ISBN 83-200-3380-2.

Publikacje

Ocena tolerancji i skuteczności radioterapii i radiochemioterapii u chorych ze wznową miejscową raka żołądka

Autor: BOŻENA CIEŚLAR, IWONA WZIĘTEK, HUBERT URBAŃCZYK, JERZY WYDMAŃSKI
Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 2 (2) 2007
Słowa kluczowe: rak żołądka, wznowa , radioterapia, radiochemioterapia
Pełny tekst 116.54 KB

ONKOLOGIA:

Mielo- i immunotropowe właściwości hormonów grasiczych – zastosowanie kliniczne w hematologii i onkologii

Autor: Aleksander B. Skotnicki
Katedra i Klinika Hematologii Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 1 (11) 2010
Pełny tekst 231.13 KB

Porównanie rozkładu dawki w objętości PTV przy zastosowaniu bolusa wodnego, gumowego i żelowego

Autor: K. Patyra, M. Mazurkiewicz
Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz
Pełny tekst 214.69 KB

Leczenie chirurgiczne chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2), Wiktor Szatkowski (1)
(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(2) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 1 (11) 2010
Pełny tekst 93.98 KB

Wyniki leczenia chorych na zaawansowanego raka ustnej części gardła z zastosowaniem indukcyjnej chemioterapii

Autor: Krzysztof Małecki (1), Bogdan Gliński (1), Anna Mucha-Małecka (1), Krzysztof Roszkowski (2)
(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Bogdan Gliński
(2) Klinika Radioterapii, Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Bydgoszcz
Kierownik: dr med. Krzysztof Roszkowski

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 1 (11) 2010
Pełny tekst 120.58 KB

Ocena kardiotoksyczności trastuzumabu w leczeniu adjuwantowym chorych na HER2 pozytywnego raka piersi

Autor: E. Starosławska, A. Czerepińska, A. Chrzanowska-Kapica, A. Twardosz
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Lublin

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 1 (11) 2010
Pełny tekst 162.64 KB

Radioterapia chorych na pierwotnego, inwazyjnego raka pochwy – rys historyczny

Autor: Paweł Blecharz (1), Krzysztof Urbański (1), Marian Reinfuss (2)
(1) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(2) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 1 (11) 2010
Pełny tekst 106.09 KB

Wysokość i sposób frakcjonowania dawki w paliatywnej teleradioterapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Paweł Blecharz (3),
Piotr Skotnicki (4), Marcin Hetnał (1)
(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Krakowie
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
(4) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 2 (8) 2009
Pełny tekst 127.27 KB

Efekt kliniczny chemioterapii u chorego z drobnokomórkowym rakiem płuca z czteroletnim okresem przeżycia. Opis przypadku

Autor: A. Rolski, B. Biernacka, P. Krawczyk, M. Hammouda, J. Milanowski
Klinika Pneumonologii, Onkologiii Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. J. Milanowski

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 2 (8) 2009
Pełny tekst 120.33 KB

Wyniki pooperacyjnej radioterapii chorych na obłoniaki śródczaszkowe. Trzydzieści lat doświadczeń Centrum Onkologii w Krakowie, 1975-2005

Autor: Bogdan Gliński (1), Elżbieta Pluta (2), Paweł Dymek (1), Anna Mucha-Małecka (1), Beata Frączek-Błachut (1), Jacek Urbański (1), Magdalena Jarosz (1), Dariusz Martynów (1)
(1) Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział Kraków
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Bogdan Gliński
(2) Zakład Teleradioterapii Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-
Curie Oddział Kraków
Kierownik: prof. zw. dr hab. med. Marian Reinfuss

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 2 (8) 2009
Pełny tekst 115.98 KB

Zawartość GABA i aktywność GAD w tkankach gruczołu piersiowego u kobiet leczonych operacyjnie z powodu raka piersi

Autor: Andrzej Kurylcio (1), Maria Mazurkiewicz (2), Wojciech P. Polkowski (1)
(1) Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
(2) Katedra i Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz

Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 1 (7) 2009
Pełny tekst 1333.04 KB

Copyright © 2006-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone Medical Project Poland Sp. z o.o.