Obrzęk płuc

Terminologia
Obrzęk płuc to stan chorobowy, w trakcie którego w pęcherzykach płucnych zamiast powietrza zaczyna gromadzić się płyn przesiękowy, który utrudnia wymianę gazową w płucach.
 
Do takiej sytuacji dochodzi najczęściej w przebiegu niewydolności krążenia (tak zwanej lewokomorowej niewydolności serca) ale także w przypadku utrudnienia odpływu krwi z płuc (w przypadku wad serca), jak również w przypadku zaburzeń toksycznych lub przemiany materii w trakcie których dochodzi do uszkodzenia pęcherzyków płucnych (mocznica, zespół nerczycowy).
 
Najczęstszą jego przyczyną jest skrajnie ciężka zastoinowa niewydolność krążenia, w trakcie której, zgodnie z gradientem ciśnienia, dochodzi do przesiękania płynów z naczyń krwionośnych do światła pęcherzyków płucnych.
 
Leczenie
·         tlenoterapię
·         leki moczopędne
·         ułożeniowe sposoby zmniejszenia zastoju krwi w płucach (pozycja siedząca, opaski uciskowe, w dawnych czasach upust krwi)
·         morfinę
·         leki rozszerzające naczynia krwionośne (pozorne zmniejszenie ilości krwi krążącej, wskutek przemieszczenia jej do łożyska naczyniowego obwodowego)
·         glikozydy naparstnicy (wzmacniają siłę skurczu serca - działanie inotropowe dodatnie)
·         intubacja z sztuczną wentylacją z użyciem dodatniego ciśnienia końcowo - wydechowego (PEEP).

Źródło: Wikipedia, GNU FDL, Autorzy

Publikacje

Analiza stanów podgorączkowych jako objawu odczynu popromiennego u pacjentów napromienianych w obszarze klatki piersiowej z powodu raka płuca

Autor: KRZYSZTOF SZCZEPANIK(1), HUBERT URBAŃCZYK(1), BOŻENA JOCHYMEK(1), JADWIGA CIECHOWICZ(2), LESZEK MISZCZYK(1)
(1) Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach,Zakład Radioterapii
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bogusław Maciejewski
(2) Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Chemii Medycznej, Pracownia Informatyki – Komputerowej Analizy Leku
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. farm. Ryszard Glinka

Źródło : Źródło: ONKOLOGIA I RADIOTERAPIA 2 (2) 2007
Słowa kluczowe: Rak płuca, radioterapia, odczyn popromienny, temperatura ciała
Pełny tekst 471.76 KB

PULMONOLOGIA:

Obraz rentgenowski płuc u dzieci bezpośrednio po aspiracji ciał obcych

Autor: Jerzy Żebrak
Emeryt. Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dyrektor: dr n. med. Joachim Buchwald

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 167.86 KB

Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc leczonych N-acetylocysteiną w nebulizacji

Autor: Rafał Łuczyński (1), Dariusz Nowak (2)
(1) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
Prezes Zarządu: mgr Marek Wójcikowski
(2) Zakład Fizjologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 198.24 KB

Skuteczność i bezpieczeństwo budezonidu w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autor: Wojciech Skucha (1), Paweł Nastałek (2), Zbigniew Doniec (3)
(1) Oddział Pulmonologiczny, SPZOZ Szpital Rejonowy w Proszowicach
Ordynator: dr n. med. Wojciech Skucha
(2) Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii CMUJ Kraków,
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
(3) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 144.58 KB

Test Kontroli Astmy (ACT™) a stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci chorych na astmę oskrzelową – badania pilotowe

Autor: Beata Baran (1), Elżbieta Mazurek (2), Waldemar Tomalak (3), Ryszard Kurzawa (2), Zbigniew Doniec (4)
(1) Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Mazurek
(2) Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
(3) Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy
w Rabce- Zdroju
Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Tomalak
(4) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 127.58 KB

Sport i wysiłek fizyczny u chorych na astmę oskrzelową

Autor: Radosław Gawlik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze, Poland
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 144.55 KB

Postępy w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Marcin Zieliński
Oddział Torakochirurgiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Zieliński

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 98.18 KB

Palacz papierosów z obturacją centralną – przypadek kliniczny

Autor: Marcin Kołodziej
Oddział Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem
Ordynator Oddziału: lek. med. Ewa Łączyńska-Kozerska
Dyrektor Szpitala: dr hab. n.med. Marcin Zieliński

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 435.16 KB

Stężenie osoczowe lektyny wiążącej mannozę (MBL) a wydzielanie IL-8, IL-10 i TNF-α w nadsączach hodowli komórkowych limfocytów u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Autor: Zbigniew Doniec (1), Krystyna Pierzchała-Koziec (2), Joanna Chorostowska-Wynimko (3), Waldemar Wroński (4), Małgorzata Banasik (5), Troels Krarup Hansen (6)
(1) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, Polska
Kierownik Kliniki: dr hab.n.med. Zbigniew Doniec
(2) Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Polska Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Janusz Rząsa
(3) Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Polska
Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
(4) Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
(5) Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Polska
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski
(6) Medical Department M. Aarhus University Hospital, Denmark
Head: Troels Krarup Hansen MD, PhD,
email: tkh@dadlnet.dk

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 407.55 KB

Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa bezfreonowego dwupropionianu beklometazonu i propionianu flutykazonu u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Autor: Zbigniew Doniec (1), Ryszard Kurzawa (2), Iwona Sak (2), Waldemar Tomalak (3)
(1) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab.n.med. Zbigniew Doniec
(2) Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
Kierownik: prof.dr hab.n.med. Ryszard Kurzawa
(3) Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab.inż. Waldemar Tomalak

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 340.26 KB

Powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Paweł Blecharz (3) Piotr Skotnicki (4), Marta Rogowska (1)
(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(4) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 1 (1) 2009
Pełny tekst 122.82 KB

Copyright © 2006-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone Medical Project Poland Sp. z o.o.