Nadciśnienie płucne

Terminologia
Nadciśnienie płucne - to stan w którym dochodzi do podwyższenia ciśnienia krwi w krążeniu małym (krążenie płucne). Prawidłowe wartości ciśnienia krwi w tętnicy płucnej wynoszą:
·         ciśnienie skurczowe 18 - 25 mmHg
·         ciśnienie rozkurczowe 6 - 10 mmHg
·         ciśnienie średnie 12 - 16 mmHg
W przypadku wartości ciśnienia skurczowego przekraczającego 30 mmHg lub ciśnienia średniego przekraczającego 20 mmHg rozpoznaje się nadciśnienie płucne.
 
Rozpoznanie
Nadciśnienie płucne pierwotne 
Ta postać zwana jest również nadciśnieniem płucnym samoistnym. Jest rzadką (2 przypadki na milion osób) chorobą o nieznanej etiologii. Choroba częściej występuje u kobiet w wieku średnim (średni wiek wystąpienia to 36 lat). Czynnikami ryzyka, oprócz powyższych, jest występowanie w rodzinie przypadków nadciśnienia płucnego, infekcje oraz współistnienie nadciśnienia wrotnego.
 
Choroba przebiega ze skurczem naczyń w krążeniu płucnym, będącym wynikiem przewagi występowania czynników wazokonstrykcyjnych nad wazodilatacyjnymi. Choroba przebiega ze skłonnością do nadmiernego wykrzepiania się krwi.
 
Nadciśnienie płucne wtórne 
·         choroby powodujące wzrost ciśnienia w lewym przedsionku serca
          - wady zastawek dwudzielnej i/lub aortalnej
          - niewydolność lewej komory serca
·         przewlekłe choroby płuc doprowadzające do rozwoju tak zwanego serca płucnego
          - przewlekła obturacyjna choroba płuc
          - astma oskrzelowa
          - zwłóknienie płuc
          - pylica płuc
·         duży przepływ przez krążenie płucne
          - wady serca z przeciekiem lewo - prawym
          - ubytek przegrody międzyprzedsionkowej
          - ubytek przegrody międzykomorowej
          - przetrwały przewód tętniczy (przewód Botalla)
·         zatorowość płucna
Rokowanie jest bardzo złe. Średnie przeżycie wynosi 2-8 lat od momentu rozpoznania.
 
Diagnostyka i leczenie
W przypadkach nadciśnienia wtórnego obowiązuje leczenie choroby podstawowej, co zwykle doprowadza do zmniejszenia stopnia nadciśnienia płucnego.
 
Leczenie nadciśnienia płucnego samoistnego:
 
·         leczenie przeciwkrzepliwe
·         przewlekła tlenoterapia
·         antagoniści receptora endoteliny
·         inhibitory fosfodiesterazy typu 5
·         prostacyklina i inne prostanoidy
·         blokery kanału wapniowego stosowane w dużych dawkach
·         transplantacja serca i płuc
·         septostomia przedsionkowa - przerwanie przegrody międzyprzedsionkowej w celu zmniejszenia ciśnienia w prawym przedsionku i komorze

Źródło: Wikipedia, GNU FDL, Autorzy

PULMONOLOGIA:

Obraz rentgenowski płuc u dzieci bezpośrednio po aspiracji ciał obcych

Autor: Jerzy Żebrak
Emeryt. Kierownik Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Dyrektor: dr n. med. Joachim Buchwald

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 167.86 KB

Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc leczonych N-acetylocysteiną w nebulizacji

Autor: Rafał Łuczyński (1), Dariusz Nowak (2)
(1) Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA
Prezes Zarządu: mgr Marek Wójcikowski
(2) Zakład Fizjologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 198.24 KB

Skuteczność i bezpieczeństwo budezonidu w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Autor: Wojciech Skucha (1), Paweł Nastałek (2), Zbigniew Doniec (3)
(1) Oddział Pulmonologiczny, SPZOZ Szpital Rejonowy w Proszowicach
Ordynator: dr n. med. Wojciech Skucha
(2) Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii CMUJ Kraków,
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
(3) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 144.58 KB

Test Kontroli Astmy (ACT™) a stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) u dzieci chorych na astmę oskrzelową – badania pilotowe

Autor: Beata Baran (1), Elżbieta Mazurek (2), Waldemar Tomalak (3), Ryszard Kurzawa (2), Zbigniew Doniec (4)
(1) Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab. n. med. Henryk Mazurek
(2) Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
(3) Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy
w Rabce- Zdroju
Kierownik: dr hab. inż. Waldemar Tomalak
(4) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab. n. med. Zbigniew Doniec

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 127.58 KB

Sport i wysiłek fizyczny u chorych na astmę oskrzelową

Autor: Radosław Gawlik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Alergologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zabrze, Poland
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Barbara Rogala

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 3 (3) 2009
Pełny tekst 144.55 KB

Postępy w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Marcin Zieliński
Oddział Torakochirurgiczny Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Zieliński

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 98.18 KB

Palacz papierosów z obturacją centralną – przypadek kliniczny

Autor: Marcin Kołodziej
Oddział Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Publicznego Chorób Płuc im. Olgierda Sokołowskiego w Zakopanem
Ordynator Oddziału: lek. med. Ewa Łączyńska-Kozerska
Dyrektor Szpitala: dr hab. n.med. Marcin Zieliński

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 435.16 KB

Stężenie osoczowe lektyny wiążącej mannozę (MBL) a wydzielanie IL-8, IL-10 i TNF-α w nadsączach hodowli komórkowych limfocytów u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Autor: Zbigniew Doniec (1), Krystyna Pierzchała-Koziec (2), Joanna Chorostowska-Wynimko (3), Waldemar Wroński (4), Małgorzata Banasik (5), Troels Krarup Hansen (6)
(1) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju, Polska
Kierownik Kliniki: dr hab.n.med. Zbigniew Doniec
(2) Zakład Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie, Polska Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Janusz Rząsa
(3) Samodzielna Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Polska
Kierownik Pracowni: dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko
(4) Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko
(5) Zakład Immunologii Klinicznej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Polska
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. n. med. Henryk Tchórzewski
(6) Medical Department M. Aarhus University Hospital, Denmark
Head: Troels Krarup Hansen MD, PhD,
email: tkh@dadlnet.dk

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 407.55 KB

Porównanie skuteczności oraz bezpieczeństwa bezfreonowego dwupropionianu beklometazonu i propionianu flutykazonu u dzieci chorych na astmę oskrzelową

Autor: Zbigniew Doniec (1), Ryszard Kurzawa (2), Iwona Sak (2), Waldemar Tomalak (3)
(1) Klinika Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab.n.med. Zbigniew Doniec
(2) Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju.
Kierownik: prof.dr hab.n.med. Ryszard Kurzawa
(3) Zakład Fizjopatologii Układu Oddechowego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju
Kierownik: dr hab.inż. Waldemar Tomalak

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 2 (2) 2009
Pełny tekst 340.26 KB

Powikłania paliatywnej teleradioterapii terenu klatki piersiowej u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Autor: Tomasz Walasek (1), Marian Reinfuss (1), Jerzy Jakubowicz (2), Paweł Blecharz (3) Piotr Skotnicki (4), Marta Rogowska (1)
(1) Zakład Radioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Marian Reinfuss
(2) Klinika Nowotworów Jamy Brzusznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: dr n. med. Jerzy Jakubowicz
(3) Klinika Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Urbański
(4) Klinika Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii
Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie
Kierownik: prof. dr hab. med. Jerzy Mituś

Źródło : The Journal of Pedriatic Pulmonologic and Related Research 1 (1) 2009
Pełny tekst 122.82 KB

Copyright © 2006-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone Medical Project Poland Sp. z o.o.