Rada Naukowa

The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research:

Redaktor naczelny : prof. dr hab. n. med. Tadeusz Szymon Gaździk
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii ŚUM w Katowicach, Poland


Prof. dr hab. n.med. Joseph Schatzker
AO/ASIF Foundation, Toronto, Ontario, Canada

Prof. dr hab. n.med. Hans Heino Kuester
Director Orthopedic Department Sankt-Elisabeth-Hospital, GUETERSLOH – Germany

Prof. dr hab. n.med.Georgiy Gayko
Institute of traumatology and orthopedics AMS of Ukraine

Prof. Patrick J. Prendegrast BA, BAI, PhD
Director of the Trinity Centre for Bioengineering (TCBE) Dean of Graduate Studies, University of Dublin Professor, Mechanical and Manufacturing Engineering, Ireland

Prof. Jos Vander Sloten
Katholieke Universiteit Leuven. Division of Biomechanics and Engineering Design. Celestijnenlaan 200 A. 3001 Heverlee, Belgium

Prof. Luca Cristofolini
c/o Laboratorio di Tecnologia Medica, Istituti Ortopedici Rizzoli, 40136 – Bologna University BOLOGNA, Italy

Prof. dr hab. med. Nicolai Korz
Institute of Spine and Joint Pathology, AMS of Ukraine, Ukraine

Dr hab. med. Andriy Kalashnikov
Institute of Traumatology and Orthopedics AMS of Ukraine, Ukraine

Odeda Benin-Goren RN, LEN, PhD
Director - Center for Ressuscitation and Emergency Medicine Education, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Izrael

Pinchas Halperin MD
Chair of Emergency Department, Tel Aviv Medical Center, Izrael
Br> Yoramm Ben Yehuda MD
Director Pediatric Emergency Depratment. Hadassa Ein Kenem Medical Center Jerusallem, Izrael

Prof. dr Arsen Gudyma
Head Department of Disaster and Military Medicine, Tarnopol Medical University, Ukraine

Prof. dr hab. n.med. Wojciech Marczyński
Klinika Traumatologii i Ortopedii Centralnego Szpitala Klinicznego MON, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Mazurkiewicz
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n.med. Wojciech Pluskiewicz
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zabrze, Poland

Prof. dr hab. n.med. Edward Czerwiński
Klinika Ortopedii Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Wall
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. n.med. Marek Synder
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Bogusław Frańczuk
Klinika Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji Wydziału Lekarskiego CM, UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med. Jarosław Deszczyński
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n.med. Sławomir Snela
Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Szpital Wojewódzki nr 2, Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. n.med. Stanisław Mazurkiewicz
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Gusta
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Pomorska AM, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n.med. Andrzej Górecki
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n.med. Marek Napiontek
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n.med. Mirosław Jabłoński
Katedra Ortopedii i Rehabilitacji, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n.med. Daniel Zarzycki
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Collegium Medicum, UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med. Tadeusz Niedźwiedzki
Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu CM, UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n.med.Krystian Żołyński
Klinika Ortopedii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. WAM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Zbigniew Dudkiewicz
I Katedra Ortopedii i Traumatologii, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Jacek Kruczyński
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, CM UMK, Bydgoszcz Poland

Prof. dr hab. n.med. Kaziemierz Rąpała
Klinika Ortopedii, CMKP, Warszawa, Poland

Dr hab. n.med. Szymon Dragan
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, AM, Wrocław, Poland

Dr hab. n.med. Paweł Małdyk
Klinika Reumoortopedii, Instytut Reumatologiczny, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. inż. Jan Marciniak
Centrum Inżynierii Biomedycznej, Gliwice, Poland

Dr hab. med. Jarosław Czubak
Klinika Ortopedii, CMKP, Otwock, Poland

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Otwock, Poland

Prof. nadz. dr n. med. Jarosław Fabiś
Oddział Kliniczny Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, Poland

Prof. dr hab.n.med. Jan Skowroński
Katedra i Klinika Ortopedii, AM, Białystok, Poland

Dr hab. med. Marek Jóźwiak
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Akademii, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Słowiński
Klinika Chirurgii Urazowej Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej, Poznań, Poland

Prof. dr hab. Inż. Stanisław Błażewicz
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Ceramiki Specjalnej, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Inż. Anna Ślosarczyk
Akademia Górniczo Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Specjalnych, Kraków, Poland

Prof. dr hab. Inż. Monika Gierzyńska-Dolna
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, Katedra Systemów Technicznych, Częstochowa, Poland

Prof. dr hab. med. Małgorzata Lewandowska-Szumieł,
Akademia Medyczna, Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka, Warszawa, Poland

Dr hab. med. Leszek Brongel
II Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. med. Jerzy Karski
Katedra Chirurgii Urazowej, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. med. Jerzy Lasek
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Roman Lorenc
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kwiatkowski
Klinika Ortopedii CSKWIM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
Polskie Towarzystwo Chirurgii Ręki, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Henryk Majchrzak
Katedra i Oddział Kliniczny Neurochirurgii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Poland

Prof. dr hab. med. Roman Rutowski
Katedra Chirurgii Urazowej, AM, Wrocław, Poland

Dr hab. n. med. prof. nadz. Zbigniew Śliwiński
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, Dział Rehabilitacji Leczniczej; Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Poland

Dr hab. n. med. prof. nadz. Jan Szczegielniak
Politechnika Opolska, Opole, Poland

Dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
Klinika Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii, Polskie Towarzystwo Kręgosłupowe, Poznań, Poland




Ginekologia i położnictwo:

Redaktor naczelny: prof. zw.dr hab. n. med. Ryszard Poręba
Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego ŚUM, Tychy, Poland

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Andrzejak
Rektor AM, Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz H. Bręborowicz
Rektor AM, Klinika Perinatologii i Ginekologii, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Antoni Basta
Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Collegium Medicum UJ, Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Bitterfeld/Wolfen, Germany

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidzinski
Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
Szpital Ginekologiczno-Połozniczy im Św. Rodziny, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Czajka
Klinika Perinatologii, Pomorska AM, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski
Klinika Położnictwa i Ginekologii, CMKP, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Drews
Katedra Perinatologii i Ginekologii, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Emerich
Klinika Ginekologii, Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Michał Jóźwik
Klinika Ginekologii, AM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Miriam Katz
Obstetrics and Gynecology, Beer - Sheba, Israel

Prof. dr hab. n. med. Rudolf Klimek
Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot
Katedra i Klinika Nefrologii i Chorób Przemiany Materii, Śląska AM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
I Katedra i Klinika Ginekologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Krasomski
Klinika Połoznictwa i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, II Katedra Połoznictwa i Ginekologii, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Laudański
Klinika Perinatologii, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Rektor UM Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Malinowski
Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Witold Malinowski
Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorska AM, Samodzielna Pracownia Pielęgniarstwa Położniczego, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Marcickiewicz
Center for Surgical Gynecologic Oncology, Göteborg University, Department of Obstetics & Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden

Prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Klinika Połoznictwa i Ginekologii, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mielnik
Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk
Katedra i Klinika Perinatologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Oszukowski
Klinika Perinatologii i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski
III Katedra i Klinika Ginekologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Leszek Pawelczyk
Klinika Niepłodności i Endokrynologii Rozrodu, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis
Katedra Perinatologii i Klinika Położnictwa, AM, Gdańsk, Poland

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, AM, Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Ewa Radwańska
Department of Obstetrics and Gynecology, Rush-Presbyterian-St. Luke’s, Medical Centers, Chicago, USA

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Rechberger
II Katedra i Klinika Ginekologii, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknowska
Katedra Położnictwa i Ginekologii, Klinika Medycyny Matczyno-Płodowej, Pomorka AM, Szczecin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Marian Semczuk
Katedra i Klinika Patologii Ciąży, AM, Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Piotr Skałba
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, Ślaska AM, Katowice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Skręt
Oddział Położniczo-Ginekologiczny,Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1. Rzeszów, Poland

Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Słomko
Katedra Perinatologii i Ginekologii, Klinika Perinatologii i Chorób Kobiecych, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Marek Spaczyński
Katedra i KlinikaOnkologii Ginekologicznej, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej, II Wydział Lekarski, AM, Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jacek Suzin
I Katedra Ginekologii i Położnictwa, UM, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik
Zakład Ultrasonografii, Szpital Ginekologiczno-Położniczy CZMP, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz
Klinika Ginekologii, AM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Szymański
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Wojewódzki Szpital im. Biziela, Bydgoszcz, Poland

Prim. dr med. Albin Thöni
Ospedale di Vipiteno, Ginecologia ed Ostetricia, Vipiteno, Italy

Prof. dr hab. n. med. Jan Urban
Klinika Perinatologii i Położnictwa, AM, Białystok, Poland

Prof. dr hab. n. med. Alina Warenik-Szymankiewicz
Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, AM, Poznań, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński
Klinka Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Woytoń
Katredra i Klinika Rozrodczości i Położnictwa, AM, Wrocław, Poland

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Zimmer
Klinika Rozrodczości i Położnictwa, AM, Wrocław, Poland



Onkologia i radioterapia:

Przewodnicząca rady naukowej/Redaktor naczelny
Prof.dr hab.n.med. Maria Mazurkiewicz,
Kierownik Katedry Onkologii AM w Lublinie, Lublin, Poland


Prof. dr hab. n.med. Jacek Fijuth
Kierownik Zakładu Radioterapii AM w Łodzi Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika, Zakład Teleradioterapii Łódź, Poland

Prof. dr hab. n.med. Bogdan Gliński
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie Kraków, Poland

Doc. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
Kierownik Kliniki Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Kotarski
Kierownik I Katedry i Kliniki Ginekologii AM w Lublinie I Katedra i Klinika Ginekologii AM w Lublinie Lublin, Poland

Prof.dr hab.n.med. Ryszard Poręba
Kieronik Katedry Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworu Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, Poland

Prof. dr hab.n.med. Roman Makarewicz
Kierownik Zakładu Radioterapii AM w Bydgoszczy Centrum Onkologii – Szpital im. Prof. Franciszka Łukaszczyka Bydgoszcz, Poland

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie Lublin, Poland

Doc. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Gliwice, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mituś
Kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Kierownik KlinikiChirurgii Onkologicznej AM w Lublinie Klinika Chirurgii Onkologicznej AM w Lublinie Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
KierownikZakładu Immunologii Klinicznej AM w Lublinie Zakład Immunologii Klinicznej AM w Lublinie Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Urbański
Kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie Oddział w Krakowie Kraków, Poland

Prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
Kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Wrocław, Poland

dr hab. n. med. Wiesława Bednarek
I Katedra i Klinika Ginekologii AM w Lublinie Lublin, Poland

Prof. dr hab. n. med. Janusz Bartnicki
Klinika Położnictwa i Ginekologii Centrum Zdrowia Bitterfeld/Wolfem, Niemcy

Logowanie

Login:

Hasło:

Zarejestruj się
Przypomnij

Copyright © 2006-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone Medical Project Poland Sp. z o.o.