Rak jajnika

Array

Pomimo ogromnego postępu i ciągłego doskonalenia technik diagnostycznych oraz metod leczenia nowotworów sytuacja epidemiologiczna w przypadku raka jajnika wydaje się być niezmienna. W Polsce jednak częstość występowania raka jajnika stale wzrasta i wynosi 3 na 100 tysięcy kobiet poniżej 30. roku życia i 37 na 100 tysięcy kobiet powyżej 50. roku życia. Leczenie chirurgiczne raka jajnika jest nie tylko podstawową metodą postępowania leczniczego, ale często laparotomia zwiadowcza stanowi narzędzie diagnostyczne w przypadku trudnych do oceny zmian w przydatkach. Histopatologiczna ocena tkanki jajnika pozostaje nadal główną techniką diagnostyczną. Postęp onkologii klinicznej spowodował, że coraz częściej, u młodych kobiet, wykonywane są operacje oszczędzające, nawet w wybranych postaciach zaawansowanej choroby nowotworowej.

Rak jajnika stanowi około 25% wszystkich nowotworów żeńskich narządów płciowych i jest najczęstszą przyczyną zgonów wśród schorzeń ginekologii onkologicznej. W Polsce częstość występowania raka jajnika stale wzrasta i wynosi 3 na 100 tysięcy kobiet poniżej 30. roku życia i 37 na 100 tysięcy kobiet powyżej 50. roku życia. Najwięcej zachorowań stwierdza się u kobiet pomiędzy 40. a 70. rokiem życia.

Pomimo ogromnego postępu i ciągłego doskonalenia technik diagnostycznych oraz metod leczenia nowotworów sytuacja epidemiologiczna w przypadku raka jajnika wydaje się być niezmienna. Zarówno doskonalenie technik chirurgii cytoredukcyjnej, jak też postęp onkologii klinicznej nie były w stanie zmienić w ciągu ostatnich 30 lat przeżywalności chorych. Odsetek pięcioletnich przeżyć dla wszystkich stopni klinicznych nadal wynosi tylko 30-40%.

                Podobnie, jak w przypadku innych nowotworów, tak i przy nowotworach jajnika niezwykle ważne jest wykrycie zmiany chorobowej w jej wczesnym stadium, co powoduje spektakularną zmianę rozkładu śmiertelności pacjentek w zależności od stopnia zaawansowania choroby. W przypadku wczesnego wykrycia nowotworu, możliwe jest jego skuteczne leczenie, a 5-letni okres przeżycia sięga 80%.

Niestety 50-75% kobiet chorych na raka jajnika, zgłasza się do leczenia w III. i IV. stopniu zaawansowania klinicznego . Wynika to przede wszystkim z niespecyficznych objawów towarzyszących rakowi jajnika, zwykle trudnych do zdefiniowania przez pacjentkę. W tabeli 1. zamieszczono podawane przez pacjentki „odczucia”, natomiast w tabeli 2. niepatognomoniczne objawy gastroenterologiczne, będące częsta „maską” dolegliwości u pacjentek z rakiem jajnika, zwykle pojawiających się dopiero w fazie rozsiewu choroby, a także trudnościami diagnostycznymi.

 

Tabela 1. Odczucia pacjentek związane z rakiem jajnika.

 

Odczucia pacjentek

 

 

- ból (okresowo)

- ucisk

- uczucie guza

- uczucie ciążenia w brzuchu

- uczucie ciała obcego

- „ objaw za ciasnej spódnicy” (85% tumor, 20% wodobrzusze, 35% wzdęcia)

 

 

Tabela 2. Niepatognomoniczne objawy gastroenterologiczne raka jajnika.

 

Niepatognomoniczne objawy gastroenterologiczne

 

 

 - wzdęcia
 - niestrawność
 - zaparcia stolca
 - odbijanie
 - czkawka
 - uczucie „pełności” nawet po lekkich posiłkach
 - powolna utrata apetytu

 

Zarówno metody obrazowania narządowego, jak i badania laboratoryjne są niewystarczającymi metodami do przedoperacyjnego rozstrzygnięcia o złośliwości zmian w przydatkach, a wykrycie zmian w „stadium przednowotworowym” wydaje się na obecnym etapie rozwoju medycyny wręcz niemożliwe . Sytuację diagnostyczną pogarsza fakt, że często nowotwory występują w jajnikach makroskopowo niezmienionych.

 

opracowano: Redakcja
Copyright © 2009

Zobacz także

Logowanie

Login:

Hasło:

Zarejestruj się
Przypomnij

Nowotwory złośliwe

Aktualności PAP

Copyright © 2006-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone Medical Project Poland Sp. z o.o.